Nagroda Wielkiego Kalibru 2024

Autor: Ewa Dąbrowska Data publikacji: 16 stycznia 2024

Ruszają prace nad przyznaniem Nagrody Wielkiego Kalibru 2024! 

Nagroda Wielkiego Kalibru to nagroda dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej roku. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W roku 2024 Nagroda wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 6 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora. Uwaga: z przyczyn logistycznych zmieniliśmy adres do wysyłki – z pomocą w tej kwestii przyszła nam zaprzyjaźniona Fundacja Olgi Tokarczuk, zatem w tym roku książki prosimy wysyłać na adres:

Fundacja Olgi Tokarczuk 
ul. Krzycka 29 
53-019 Wrocław 
tel. 725423232
z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2024 

Prosimy także o nadsyłanie informacji o zgłoszeniu mailowo, na adres: ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl. 

Termin nadsyłania książek dla wydawców i autorów upływa 31 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego). Książka powinna zostać napisana w języku polskim i opublikowana po raz pierwszy w roku 2023. Uwaga: jeden wydawca może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa tytuły jednego autora

Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do Nagrody Wielkiego Kalibru siedem powieści. Ich tytuły poznamy na początku maja. Nieco wcześniej zostanie ogłoszona długa lista powieści typowanych do nominacji. A kto wygra, dowiemy się na uroczystej gali w dniu 8 czerwca 2024 roku, w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2024.

W skład Kapituły Nagrody Wielkiego Kalibru 2024 wchodzą: prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (przewodnicząca), prof. Bernadetta Darska, prof. Anna Gemra, Piotr Kofta, dr Anna Marchewka. 

 

Przed wysyłką książek prosimy o zapoznanie się z regulaminem Nagrody. 

 

Regulamin Nagrody Wielkiego Kalibru 2024

 1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Wielkiego Kalibru (NWK) dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2023.
 2. Organizatorem konkursu na najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną jest wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
 3. W roku 2024 NWK wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.
 4. Nagroda zostanie wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 8 czerwca 2024 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2024.
 5. W 2024 roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.
 6. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 6 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na podany przez organizatora adres.
 7. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2023 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.
 8. Jeden wydawca może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa tytuły jednego autora. 
 9. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.
 10. Książki do konkursu mogą ponadto zgłaszać jurorzy i organizator.
 11. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 31 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 12. Książki należy nadsyłać na adres: Fundacja Olgi Tokarczuk, ul. Krzycka 29, 53-019 Wrocław, z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2024. 
 13. Na adres mailowy ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl należy wysłać informację na temat zgłaszanych tytułów (wydawca, autor i tytuł książki).
 14. Organizator zadba, by nadesłane książki zostały dostarczone jurorom.
 15. Jurorzy otrzymają wszystkie zgłoszone książki.
 16. Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści. Organizator poda nominacje do publicznej wiadomości do dnia 7 maja 2024 roku.
 17. Jurorzy nie muszą nominować siedmiu powieści, jeśli uznają, że nie wszystkie zasługują na NWK.
 18. Wybór Laureata spośród autorów nominowanych książek nastąpi w dniu przyznania NWK.
 19. Nagrody nie można nie przyznać.

Udostępnij