Konkurs na opowiadanie...

Autor: [press]
Data publikacji: 12 lutego 2008

Związek Literatów Polskich i Wydawnictwo TWINS ogłaszają konkurs otwarty na krótkie opowiadanie kryminalne.


Przedmiotem konkursu są krótkie opowiadania kryminalne wcześniej nie publikowane. Maksymalna objętość opowiadania nie może przekraczać 33 str. znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie), czyli w sumie 60 tys. znaków. Jeden autor może przesłać dowolną ilość utworów.

Prace należy przesyłać do 30 września 2008r. albo w formie elektronicznej na adres: konkurs@pal-twins.pl albo w formie maszynopisu lub wydruku (wówczas w 2 egz.) na adres Związku Literatów Polskich Krakowskie Przedmieście 87/89; 00–079 Warszawa z dopiskiem „konkurs KOK”.

Pięcioosobowe jury składające się z pisarzy i krytyków literackich przyzna następujące nagrody:
I – w wysokości 2 000,- zł
II – w wysokości 1 500,- zł
III – w wysokości 1 000,- zł
Oraz 2 wyróżnień po 500,- zł. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.

Wszystkie nagrodzone utwory zostaną wydane w formie książkowej, a ich autorzy otrzymają honoraria. Rozstrzygnięcie* konkursu nastąpi w październiku 2008 roku, a uroczyste wręczenie nagród 19 listopada o godz. 18-tej w Domu Literatury w Warszawie.

* Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od organizowania go bez podania przyczyn.
/źródło: Instytut Książki/


Udostępnij