V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED

Autor: materiały organizatora
Data publikacji: 07 sierpnia 2019

22 listopada w Lublinie pod patronatem Portalu Kryminalnego odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”.

Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Konferencja KRIMED to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na temat najnowszych osiągnięć w kryminalistyce oraz medycynie sądowej. Botanika i zoologia sądowa, prawo karne, taktyka kryminalistyczna, analiza substancji śladowych, czynności procesowe oraz operacyjno-śledcze, to tylko niektóre z zagadnień, jakie proponujemy w kwestii tematów wystąpień w czasie Konferencji. Podczas Wydarzenia przyjrzymy się także roli medycyny sądowej i kryminalistyki. 

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami kryminologii i medycyny sądowej, a także inspiruje do dalszych badań naukowych. 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 30 października 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.krimed.pl/

Udostępnij